Make your own free website on Tripod.com

Pupbemiddeling


Hieronder worden de nestjes vermeld die de pupbemiddeling genieten van de VZW Belgische Weimaranervrienden. Daarom ook zijn beide ouderdieren gerontgend op heupdysplasie en hebben ze beide tevens minimaal 1 showresultaat "uitmuntend" (open klas) of "zeer goed" (gebruikshondenklas) behaald.

Ik raad u aan om meer informatie over uiterlijk en/of karakter in te winnen bij de familie Laurencin.

Laatste raad : bezin eer ge begint ! Een weimaraner is geen doetje, hij heeft veel beweging nodig en bovendien een consequente baas enne... "you don't buy a dog just for christmas, but for it's life" (in het geval van de weimaraner dus 12-13 jaar) !


                                    Klik hier voor startpagina                Email ons