Make your own free website on Tripod.com

Huishoudelijke reglementen


Dekreuenlijst

Opdat een reu op de dekreuenlijst zou verschijnen, dient hij aan de volgende voorwaarden te voldoen :

- de reu moet door de Belgische Commissie voor heupdysplasie beoordeeld zijn op heupdysplasie en moet minimum een resultaat HD A of HD B behaald hebben;

Voor buitenlandse reuen : deze dienen beoordeeld te worden door de nationale instantie en moeten een resultaat behalen dat gelijkgesteld wordt met een HD A of HD B in België;

- de reu moet minimum twee keer een "uitmuntend" behaald hebben in open klas of minimum twee keer "zeer goed" in gebruikshondenklas op nationale of internationale schoonheidswedstrijden met CAC of CACIB of op de belgische of nederlandse clubshow schoonheid.

De eigenaar van de reu verplicht zich ertoe een copie van de officiële stamboom, een copie van het resultaat van heupdysplasie en een copie van de twee resultaten op schoonheidswedstrijden toe te sturen aan het secretariaat.

Pupbemiddeling

Om pupbemiddeling te bekomen van de vereniging, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

De eigenaar van de teef moet minimum één jaar lid zijn van de vereniging.

1. De beide ouderdieren dienen op heupdysplasie te zijn geröntgend. Toegelaten combinaties : HD-A en HD-B en een HD-C in combinatie met een HD-A of HD-B

2. De beide ouderdieren moeten minimum één keer een "uitmuntend" in open klas of minimum één keer "zeer goed" in gebruikshondenklas behaald hebben op een nationale of internationale CAC of CACIB schoonheidswedstrijd of op de belgische of nederlandse clubshow schoonheid.

De eigenaar van de teef volgende formulieren toesturen aan het secretariaat :

1. copie van dek- en geboorteaangifte, samen met naam, adres en telefoonnummer van eigenaar van de teef

2. copie van de stamboom van de beide ouderdieren

3. copie van resultaat van heupdysplasie van beide ouderdieren; dit resultaat dient een HD A of HD B te zijn of een HD C in combinatie met een HD A of HD B

4. copie van het/de resulta(a)t(en) schoonheid

Wiselbeker Schoonheid

Elk jaar wordt door de club een wisselbeker schoonheid uitgereikt op de algemene vergadering. Reglementen om deel te nemen zijn de volgende :

1. deelnemer moet lid zijn van de vereniging

2. enkel de resultaten op de nationale CAC en CACIB schoonheidswedstrijden, evenals de belgische clubshow komen in aanmerking

3. de behaalde resultaten dienen opgestuurd naar de verantwoordelijke : een copie van de behaalde resultaten (diploma met duidelijke vermelding van catalogusnummer en eventuele CAC en/of CACIB-kaarten) en een copie van de cataloguspagina waar de hond vermeld staat, begeleidende brief met daarin datum en plaats van de show, naam van de keurmeester, volledige naam van de hond, haarvariëteit, klas van deelname en resultaat, naam van de eigenaar.

Deze documenten moeten naar de verantwoordelijke gezonden worden voor einde februari, einde mei, einde augustus en einde november. De in december behaalde resultaten dienen uiterlijk op 10 januari toekomen bij de verantwoordelijke, zoniet tellen deze resultaten niet meer mee voor de uiteindelijke puntentelling.

4. Puntentelling : Goed : 1 punt; Zeer Goed : 2 punten; Uitmunten : 3 punten, RCAC en/of RCACIB : 5 punten; CAC en/of CACIB : 6 punten. Op de jaarlijkse "special" en "clubmatch" worden de behaalde punten verdubbeld.

Wisselbeker jacht

Elk jaar wordt door de club een wisselbeker jacht uitgereikt op de algemene vergadering. Reglementen om deel te nemen zijn de volgende :

1. deelnemer moet lid zijn van de vereniging

2. enkel de resultaten van belgische voorjaars- en najaarsveldwedstrijden komen in aanmerking

3. documenten die aan verantwoordelijke dienen toegezonden te worden : zie punt 3 in artikel 30 van het huishoudelijk reglement

4. Puntentelling : CQN : 1 punt; Goed : 3 punten; Zeer Goed : 4 punten; Uitmuntend : 6 punten; RCACT : 8 punten; CACT : 10 punten; RCACIT : 11 punten; CACIT : 12 punten.

 


                                   Klik hier voor startpagina                Email ons